Više informacija

Glatko brašno ,dobiveno mljevenjem pečene prge ,dobivene nakon pečenja djevičanskog bučinog ulja na tradicionalan način, na kamenu i  prosijano sitnim sitom. Uljnost brašna cca 15-20%.